PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

All posts by kamil@radver.pl

Dobrze Powiedziane

Klaudia ma zdiagnozowany obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia. kobe shoes sale Podobnie jej młodsza siostra Laura. Od jakiegoś czasu dzięki wszczepionym implantom słyszą także 3-letni Kacper oraz o rok starszy jego imiennik, a także dzięki aparatom Krystian i Roksana. Dziś wszyscy uczą się mówić, korzystając z zajęć terapeutycznych w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych.

Więcej