Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej


  Kontakt : 83 342 58 53

Salamon Daria

WYKSZTAŁCENIE Wyższa Szkoła Radomska – Fizjoterapia, licencjat SZKOLENIA I KURSY Konferencja naukowo-szkoleniowa…