Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej


  Kontakt : 83 342 58 53

mgr Jowita Władyczuk

WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Psychologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…