PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Psycholog

mgr Jowita Władyczuk

WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Psychologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…