PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Agnieszka Łukaszuk

WYKSZTAŁCENIE

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie –  Psychologia
  • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej – Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

SZKOLENIA I KURSY

  • „Praca z dziećmi przejawiającymi zachowania opozycyjno- buntownicze”
  • „Trening zastępowania agresji”
  • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

ZAINTERESOWANIA

  • psychologia
  • muzyka
  • literatura
  • podróże

OPIS PROWADZONEJ TERAPII

Terapia psychologiczna jest skoncentrowana na całościowym stymulowaniu rozwoju poznawczego dzieci poprzez: ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia oraz dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, usprawnianie integracji wzrokowo ruchowej, wzrokowo- słuchowej oraz słuchowo- ruchowej, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej (analiza, synteza, pamięć), ćwiczenie grafomotoryki.

Każde zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości danego podopiecznego, uwzględniają indywidualne zainteresowania dziecka. Celem terapii psychologicznej jest zmniejszenie deficytów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz ukształtowanie trwałych postaw wśród rodziców i członków rodzin, sprzyjających zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej ich dzieci.

Dziecko i jego rodzina są nierozerwalną, strukturalną całością, dlatego specjalistyczna pomoc powinna obejmować każdego członka rodziny. Nawet wszechstronnie terapeutyzowane przez fachowców dziecko nie będzie prawidłowo się rozwijać, jeżeli w jego domu panować będzie chłód emocjonalny, beznadziejność, niezrozumienie i niechęć u najbliższych mu osób.