PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Aneta Kiryluk-Nieścioruk

WYKSZTAŁCENIE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Pedagogika Społeczna, specjalność opiekuńczo – wychowawcza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Pedagogika rewalidacyjna

SZKOLENIA I KURSY

 • Kurs metody Johansen – Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS,
 • Szkolenie z zakresu „Diagnozy procesów integracji sensorycznej”,
 • Szkolenie z zakresu „Seksualność osoby niepełnosprawnej”,
 • Warsztaty „Kontakt, komunikacja i zabawa jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu”,
 • Szkolenie z zakresu „Diagnozy i terapii Si małego dziecka”,
 • Szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • Uzyskanie Certyfikatu terapeuty Integracji Sensorycznej II stopnia wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej”,
 • Podstawowe szkolenie w zakresie „Teorii i Terapii Integracji Sensorycznej”,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki „Nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania ściśle łączą się z tym co robię na co dzień czyli z pracą z dzieckiem. Na co dzień pracuję z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością.

W swoich działaniach staram się ukazywać moim podopiecznym, iż świat, który jest dla nich często nieprzychylny może być także miejscem gdzie mogą ich spotkać rzeczy dobre jak miłość, przyjaźń, koleżeństwo.

Moje zainteresowania to także Integracja Sensoryczna. Jako terapeuta pracujący tę metodą dostrzegam, że wiele problemów, które napotykają moje koleżanki i koledzy pracujący w szkołach, mają podłoże sensoryczne.

Ważne jest to, by dziecko, które często nie radzi sobie z błahymi dla nas dorosłych sprawami w porę trafiło w ręce specjalisty. Właściwie podstawiona diagnoza i prowadzona terapia jest często szansą by rozwój dziecka czy to na etapie przedszkolnym czy szkolnym przebiegał prawidłowo.

OPIS PROWADZONEJ TERAPII

Mówiąc o Integracji Sensorycznej przede wszystkim musimy zacząć od zmysłów, ponieważ wszystkie informacje odbierane ze świata zewnętrznego docierają do nas właśnie przez nie.

Nasz układ nerwowy reaguje na bodźce płynące ze” wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. Mózg stosownie interpretuje te bodźce, a następnie pozwala nam na nie odpowiedzieć poprzez adekwatną reakcję ciała. Zaburzenie któregokolwiek ze zmysłów wywołuje u dziecka nieodpowiednie reakcje na określone sytuacje, w których się znajduje.

Na zaburzenia Integracji Sensorycznej mogą wskazywać:

 • nadruchliwość, nadpobudliwość, trudności w koncentracji uwagi
 • wrażliwość na światło, dźwięki
 • nadwrażliwość na dotyk, mogąca objawiać się m.in. unikaniem zabaw plasteliną, zabawą w piasku, noszeniem niektórych ubrań
 • niechęć do kąpieli, mycia, czesania i obcinania włosów, obcinania paznokci
 • trudności w uczeniu się nowych umiejętności np. jazda na rowerze
 • problemy z nauką pisania lub czytania
 • niechęć lub nadmierne zainteresowanie huśtaniem się, kręceniem na karuzeli
 • choroba lokomocyjna
 • apatyczność, nieśmiałość, wycofanie z kontaktów z rówieśnikami
 • problemy z utrzymaniem równowagi, niezdarność ruchowa
 • agresja wobec siebie lub wobec innych
 • opóźniony rozwój mowy
 • problemy z napięciem mięśniowym (za słabe lub obniżone)
 • obniżony próg bólu

Diagnoza integracji sensorycznej polega na obserwacji zachowania dziecka podczas wykonywania konkretnych zadań ruchowych oraz dodatkowych testów. Po dwóch lub trzech spotkaniach diagnostycznych rodzice otrzymują pisemną opinię i zalecenia jak pomagać dziecku w domu.

Terapia Integracji Sensorycznej polega na rozwijaniu lub poprawie jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez zmysły.

Terapia integracji sensorycznej jest dla dziecka ciekawą zabawą ruchową. Odbywa się w odpowiednio przystosowanej sali z dostępem do atrakcyjnych dla dziecka urządzeń.

Terapia integracji sensorycznej trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy, a zajęcia odbywają się 1-2 w tygodniu. Czas trwania terapii oraz intensywność spotkań zależą od potrzeb dziecka oraz indywidualnego tempa postępów.