PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Joanna Rościńska-Marczewska

WYKSZTAŁCENIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Pedagogika – studia magisterskie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Logopedia – studia podyplomowe
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

SZKOLENIA I KURSY

 • Szkolenie „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12  miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”,
 • Szkolenie „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”,
 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Stymulacja audio- psycho-lIngwistyczna metodą Alfreda Tomatisa,
 • Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia w profilu psychoedukacyjnego,
 • Diagnoza młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym według elementów profilu psychoedukacyjnego.

OPIS PROWADZONEJ TERAPII

 • diagnoza zaburzeń mowy (dyslalia)
 • terapia wad wymowy
 • terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (dyzartria, afazja, jąkanie, alalia)
 • terapia zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących upośledzeniu umysłowemu
 • terapia osób z autyzmem
 • terapia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • terapia osób z uszkodzonym słuchem
 • terapia z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

ZAINTERESOWANIA poza zawodowe

 • Fotografia