PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Jowita Władyczuk

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Psychologia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Studia podyplomowe „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna”
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Zarządzanie Ochroną Zdrowia

SZKOLENIA I KURSY

 • „4- cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FADS w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych” – szkolenie,
 • „EEGBiofeedback” – kurs,
 • „EMGbiofeedback” – kurs,
 • „EKGBiofeedback” – kurs,
 • „Trening Autogenny J.H. Schultza” – kurs,
 • “ Logoterapia I, II stopień. Psychoterapia integralna: noo – psychoterapia” – kurs,
 • „Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba” – warsztat szkoleniowy,
 • „ Pomoc psychologiczna dziecka w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny” – warsztat szkoleniowy,
 • „Terapia Behawioralna I, II stopnia – praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo” – warsztat szkoleniowy,
 • „Bajkopisanie jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającym lęk i trudności rozwojowe” – warsztat szkoleniowy,
 • „Zaburzenia osobowości. Diagnoza i podstawowe formy terapii” – warsztat szkoleniowy,
 • „Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO” szkolenie,
 • „Skala pamięci M. Chynowskiego. Technika badania i interpretacja wyników” – seminarium,
 • „Innowacje w przedsiębiorstwie i źródła finansowania” – kurs,
 • „VI Forum Neurologii Dziecięcej” – konferencja,
 • „II Forum Neurologii Dziecięcej – Kontrowersje w neurologii dziecięcej” – konferencja,
 • „Neuropsychiatria i Neuropsychologia w Medycynie” – konferencja,
 • „Język angielski – poziom średniozaawansowany” – kurs,
 • „Podstawy Systemu Zarządzania Jakością ISO i dokumentowanie” – kurs,
 • „Auditor Systemu zarządzania Jakością z zakresu wymagań normy ISO 9001: 2008” – szkolenie,
 • „Jak skutecznie napisać i zrealizować dobry projekt społeczny?” – szkolenie,
 • „Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce” – szkolenie,
 • „Kurs języka migowego SJM” – kurs.
mgr Agnieszka Łukaszuk

Terapia psychologiczna jest skoncentrowana na całościowym stymulowaniu rozwoju poznawczego dzieci poprzez: ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia oraz dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych ...