PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Magdalena Dąbrowska

WYKSZTAŁCENIE

 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Pedagogiki – Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną – Pedagog nauczania początkowego
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Mgr pedagogiki specjalnej- terapeutycznej
 • UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny – Logopeda
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej – Specjalista z zakresu higieny i emisji głosu
 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Centrum Kształcenia Praktycznego – Neurologopeda

SZKOLENIA I KURSY

 • Rehabilitacja dziecka z wielokanałowym wszczepem ślimakowym. Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej, Stowarzyszenie Naukowe „Lepiej Słyszeć”, Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
 • Profilaktyka niemowląt, tj. zapobieganie zaburzeniom językowym i wczesna stymulacja noworodków. Polski Komitet Audiofonologii w Warszawie, kierownictwo merytoryczne: dr n. hum. Elżbieta Stecko. 
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
 • ROCZNY KURS INTERPRETACJI WOKALNEJ. Prywatne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu.
 • AAC- Wspomagające Alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacyjnymi. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Szkolenie z arteterapii: „Kolorowy Świat Dziecka z Uszkodzonym Słuchem” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • Międzynarodowa Sesja Wokalistyki Zespołowej – Warsztaty solowo- kameralne. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 • PODSTAWOWY KURS REFLEKSOLOGII GŁOWY I TWARZY. Międzynarodowa Akademia Refleksologii w Warszawie. 
 • II Forum Neurologii Dziecięcej- Kontrowersje w neurologii dziecięcej. Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Katedra i Klinika Neurologii wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. Aleksandra Łada- Neurologopeda kliniczny, Specjalista NDT SLT Senior Tulor. Ośrodek szkoleniowy „SAVANTIA”. 
 • WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II ROZWIJAJĄCY: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych / pokarmowych, oddechowych fonacyjnych / u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego. Aleksandra Łada- Neurologopeda kliniczny, Specjalista NDT SLT Senior Tulor.Ośrodek szkoleniowy „SAVANTIA”. 
 •  70- godzinny kurs w zakresie autorskiego programu Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS-SYSTEM (Certyfikat uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii funkcji wzrokowych). Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”.
 • Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju. Fundacja WSPARCIE NA STARCIE.
 • Zaburzenia odżywiania w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym (FST- niem. Futterstorungen), Susanne Renk. LOGOMEDICA.
 • SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA (STW). Orticus Centrum Agnieszka Rosa.
 • METODA WARNKEGO. Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii. Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie.

Od 2004r. zajmuję się terapią logopedyczną, neurologopedyczną i surdologopedyczną dzieci i młodzieży. W okresie od 2009 do 2014 prowadziłam zajęcia z emisji głosu na AWF Biała Podlaska. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach jako trener emisji głosu. Terapię zaburzeń mowy uzupełniam treningami słuchowymi. Prowadzę również zajęcia z terapii widzenia metodą STW.