PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Sylwia Kawecka-Micun

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – Filologia polska – licencjat, specjalność: Nauczycielska i logopedyczna
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – Filologia polska – studia uzupełniające magisterskie
 • Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie – Podyplomowe Studia Logopedyczne ( uzupełniające)
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – Neurologopedia ogólna i dziecięca – studia podyplomowe

SZKOLENIA I KURSY

 • „MFS 9-99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.
 • Ukończone szkolenia w ramach Metody Krakowskiej :- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji    
  – Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju                                               
  – Terapia neurobiologiczna – dla początkujących  sz.prowadzone przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską – Rożek
  – Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
  – Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  – Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa
  – Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą
 • WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II Wczesne zaburzenia funkcji oralnych/ pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo- porodowego . Prowadząca Aleksandra Łada
 • Szkolenie: I stopnia MAKATON
 • Szkolenie: ROZWIJANIE KOMUNIKACJI  REDUKOWANIE ZACHOWAŃ TRUDNYCH W PODEJŚCIU BEHAWIORALNO- ROZWOJOWYM
 • „Diagnoza i terapia motoryczna mowy – oromotoryka Talk Tools”
 • Kurs języka migowego SJM – poziom podstawowy
 • Uczestnictwo w warsztatach: „Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą”
 • Szkolenie: Trening umiejętności społecznych
 • Udział w VIII edycji ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

OPIS PROWADZONEJ TERAPII

W praktyce zawodowej specjalizuję się w diagnozie i terapii logopedycznej-neurologopedycznej różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży m.in.:

 • dyslalia
 • opóźniony rozwój mowy
 • afazja dziecięca
 • dyzartria w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego, dysfonii neurogennej i innych zaburzeń neurologicznych
 • zaburzenia mowy w oligofrenii

Prowadzę także terapię dzieci niesłyszących, z zaburzeniami komunikacji językowej(autystycznych ,z zespołem Aspergera), zaburzeniami mowy o etiologii alergicznej, psychiatrycznej i genetycznej . Interesują mnie również problemy ortodontyczne dzieci i ich wpływ na mowę.

W praktyce terapeutycznej wykorzystuję różne metody m.in. fonetyczne, mechaniczne ,a także metodę ustno-motoryczna ( oromotoryka Talk Tools). Metoda zakłada usprawnianie napięcia mięśniowego, przywracanie prawidłowego ruchu oraz integracji sensorycznej w obrębie cłego aparatu mownego. W terapii wykorzystywane są wystandaryzowane urządzenia i narzędzia, które posiadają atest CE i są produktami medycznymi. Metoda powstała w USA i jest znana i rozpowszechniana na całym świecie od wielu lat.