PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Metoda Warnkego – trening funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych

Wraz z początkiem września 2019 ruszyły zapisy na diagnozę i terapię prowadzoną Metodą Warnkego

Metoda dedykowana jest dzieciom (od 6r.ż.), młodzieży i dorosłym, u których występuje:

  • zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD),
  • dysleksja,
  • trudności w zakresie prawidłowego mówienia, czytania i pisania,
  • zaburzenia lateralizacji,
  • zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci,
  • koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W terapii mogą brać udział osoby z niedosłuchem.

Diagnoza Metodą Warnkego

Diagnoza przeprowadzana jest na specjalistycznym sprzęcie medycznym. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki – odpowiadających za problemy w nauce czytania, pisania.Wyniki są znormalizowane, można więc sprawdzić jak dziecko radzi sobie z zadaniami w porównaniu z jego rówieśnikami.

Trening Metodą Warnkego

  1. Trening funkcji podstawowych układu nerwowego dotyczących analizy czasu i częstotliwości bodźców w procesie słyszenia, widzenia i motoryki za pomocą urządzenia Brain-Boy Uniwersal. Trening w formie zabawy z wykorzystaniem zadań o wzrastającym poziomie trudności i wyznaczonymi celami.
  2. Usprawnianie komunikacji międzypółkulowej poprzez trening lateralizacji za pomocą Audio4lab. Trening lateralny polega na mówieniu i czytaniu synchronicznym wykorzystując zjawisko „stereofonii sztucznej głowy”, umożliwia naukę czytania dzięki jednoczesnemu aktywowaniu obu półkul mózgowych. Podczas czytania pacjent słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos wędruje w kierunku odwrotnym do kierunku modelowego głosu. Takie płynięcie dźwięku z jednego do drugiego ucha stymuluje obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i koordynuje ich pracę. Na zajęciach wykorzystuje się odpowiednio przygotowane nagrania i teksty, ale można także utrwalać w ten sposób tabliczkę mnożenia, słówka i wyrażenia z języka obcego lub inny materiał pamięciowy.

W opinii specjalistów regularny trening Metodą Warnkego przyczynia się do poprawy poziomu koncentracji, uwagi oraz szeregu czynności złożonych, takich jak rozumienie mowy, wymowa, prawidłowe tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem czy pisanie. Trenujące dzieci w stosunkowo krótkim czasie zaczynają łatwiej przyswajać informacje, są mniej zmęczone zajęciami w szkole i szybciej wykonują zadania domowe. Efekty terapii zależne są od wrodzonych możliwości dziecka, wsparcia najbliższych oraz systematyczności i intensywności prowadzonego treningu.Wypracowane automatyzacje stanowią dobrą bazę do opanowania podstawowych umiejętności szkolnych i osiągania dalszych sukcesów edukacyjnych.

Szczegółowe  informacje na stronach:

https://www.biomed.org.pl/co-to-jest-metoda-warnkego.html