PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Lubelskie Centrum Medyczne

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

21–500 Biała Podlaska
ul. Sienkiewicza 1
NIP 537 26 32 727 REGON 363733030-00011
Tel. 83 342 58 53

 

 

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek 8.00 – 18.00
 • Wtorek 8.00 – 20.00
 • Środa 8.00 – 18.00
 • Czwartek 8.00 – 18.00
 • Piątek 8.00 – 18.00
 • Sobota 8.00 – 16.00

Realizowane umowy

I. Narodowy Fundusz Zdrowia:

 1. rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
 2. poradnia logopedyczna

Informacje o placówce

PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu działa już ponad 20 lat.
Obejmujemy opieką dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. Z naszych usług korzystają także dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.
W trosce o wysoki standard świadczonych usług doświadczeni specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Od wielu lat Ośrodek wykonuje następujące zadania:

 • diagnozowanie wad słuchu u dzieci starszych,
 • diagnozowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona przez logopedów, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów,
 • udzielanie pomocy i świadczenie specjalistycznych porad,
 • wspieranie działań rodziców na rzecz niepełnosprawnego dziecka,
 • terapeutyczne oddziaływanie na rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej,
 • ścisła współpraca z palcówkami oświatowymi a zwłaszcza

z wychowawcami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dzieci i niesienia pomocy w procesie kształcenia dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

Zasoby lokalowe

Ośrodek mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta, gabinety).
Placówka wyposażona jest w liczne pomoce dydaktyczne, gry i zabawki edukacyjne dostosowane do różnego wieku i poziomu rozwoju dziecka; posiada również sprzęt do ćwiczeń ruchowych oraz sprzęt multimedialny do ćwiczeń terapeutycznych. Lokal zajmowany przez Ośrodek liczy 5 kompleksowo wyposażonych gabinetów terapeutycznych oraz węzeł sanitarny.

Dokumenty