PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Lubelskie Centrum Medyczne

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Konsultacja (jednorazowe spotkanie 60 minut) –  80 złotych
Diagnoza Integracji Sensorycznej – 250 złotych
Diagnoza Metodą Warnkego – 250 złotych
Zajęcia terapeutyczne (z możliwością indywidualnego ustalenia ceny) – 60 złotych
Logopedyczne
Surdologopedyczne
Neurologopedyczne
Pedagogiczne
Surdopedagogiczne
Psychologiczne
Neuropsychologicznae
Terapia Metodą Warnkego
EEG Biofeedback
Integracja Sensoryczna
Terapia funkcji wzrokowych
Grupowy trening słuchowy
Terapia Ręki

Diagnoza i terapia Metodą Warnkego

Zauważa się, że coraz większe trudności sprawia dzieciom przyswajanie informacji drogą werbalną. Badania pokazują, że jest to związane z deficytami w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, które ma znaczenie przy rozumieniu mowy. Brak zrozumienia, rozszyfrowania treści…

Więcej

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Coraz więcej dzieci ma problemy z percepcją słuchową przy prawidłowej czułości słuchu, która jest podstawą nabywania kompetencji językowych. Wpływają na to różne czynniki biologiczne: wcześniactwo, niedotlenienie w czasie porodu, uraz głowy, częste i przewlekłe infekcje,…

Więcej