PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Lubelskie Centrum Medyczne

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Konsultacja (jednorazowe spotkanie 60 minut) –  80 złotych
Diagnoza Integracji Sensorycznej – 250 złotych
Diagnoza Metodą Warnkego – 250 złotych
Zajęcia terapeutyczne (z możliwością indywidualnego ustalenia ceny) – 60 złotych
Logopedyczne
Surdologopedyczne
Neurologopedyczne
Pedagogiczne
Surdopedagogiczne
Psychologiczne
Neuropsychologicznae
Terapia Metodą Warnkego
EEG Biofeedback
Integracja Sensoryczna
Terapia funkcji wzrokowych
Grupowy trening słuchowy
Terapia Ręki

Diagnoza i terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna jest skoncentrowana na całościowym stymulowaniu rozwoju poznawczego dzieci poprzez: ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia oraz dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, usprawnianie integracji wzrokowo ruchowej, wzrokowo- słuchowej oraz słuchowo- ruchowej, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej (analiza,…

Więcej

Diagnoza i terapia surdopedagogiczna

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu wymaga odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego, by mogło rozwijać się w optymalnych warunkach słuchowo-językowych. Odpowiednio do indywidualnych możliwości dziecka, predyspozycji rodziców i wymagań środowiskowych należy stosować właściwą metodę postępowania usprawniającego. Im wcześniej…

Więcej