Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej


  Kontakt : 83 342 58 53

mgr Agnieszka Łukaszuk

Terapia psychologiczna jest skoncentrowana na całościowym stymulowaniu rozwoju poznawczego dzieci poprzez: ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia oraz dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych ...